طراحی استخر سرپوشیده
طراحی استخر سرپوشیده
طراحی استخر سرپوشیده

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی استخر سرپوشیده
  • کارفرما: آقای ارجانی
  • مساحت پروژه: زیربنای 200 مترمربع
  • تاریخ تحویل: 1399
  • موقعیت خوزستان چهارآسیاب
  • توضیحات: طراحی محوطه استخر سرپوشیده

توضیحات پروژه: