طراحی تالار
طراحی تالار
طراحی تالار
طراحی تالار

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی تالار
  • کارفرما: آقای محمدی
  • مساحت پروژه: 3000 مترمربع
  • تاریخ تحویل: 1398
  • موقعیت منصوریه
  • توضیحات: طراحی محوطه سازی تالار و دکوراسیون داخلی

توضیحات پروژه:

تصاویر مراحل انجام پروژه

طراحی تالار
طراحی تالار
طراحی تالار
طراحی تالار
طراحی تالار