طراحی دفترکار ساختمانی
طراحی دفترکار ساختمانی
طراحی دفترکار ساختمانی
طراحی دفترکار ساختمانی

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی دفترکار ساختمانی
  • کارفرما: آقای اسماعیلی
  • مساحت پروژه: 20 مترمربع
  • تاریخ تحویل:1402
  • موقعیت خوزستان بهبهان
  • توضیحات: طراحی دفترکار ساختمانی

توضیحات پروژه: