طراحی سالن پذیرایی
طراحی سالن پذیرایی
طراحی سالن پذیرایی
طراحی سالن پذیرایی

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی سالن پذیرایی
  • کارفرما: آقای فرزانه
  • تاریخ تحویل: 1402
  • موقعیت خوزستان بهبهان

تصاویر مراحل انجام پروژه

سالن پذیرایی به سبک مینیمال
طراحی سالن پذیرایی