طراحی سالن پذیرایی
طراحی سالن پذیرایی
طراحی سالن پذیرایی
طراحی سالن پذیرایی

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی داخلی سالن پذیرایی
  • کارفرما: آقای عباسی
  • تاریخ تحویل: 1402
  • موقعیت خوزستان بهبهان

تصاویر مراحل انجام پروژه