طراحی واحد مونیتورینگ پالایشگاه
طراحی واحد مونیتورینگ پالایشگاه
طراحی واحد مونیتورینگ پالایشگاه

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی واحد مونیتورینگ پالایشگاه
  • کارفرما: آقای ورزشی
  • مساحت پروژه: 35 مترمربع
  • تاریخ تحویل: 1402
  • موقعیت خوزستان
  • توضیحات: طراحی واحد مونیتورینگ پالایشگاه

توضیحات پروژه: