طراحی ویلا و محوطه سازی
طراحی ویلا و محوطه سازی
طراحی ویلا و محوطه سازی
طراحی ویلا و محوطه سازی

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی محوطه سازی و ویلا
  • کارفرما: آقای گواهی
  • مساحت پروژه: 2000 مترمربع
  • تاریخ تحویل: 1400
  • موقعیت بهبهان دروازه قران
  • توضیحات: طراحی محوطه سازی ویلا و ساختمان و استخر

توضیحات پروژه

تصاویر مراحل انجام پروژه

طراحی ویلا و محوطه سازی
طراحی ویلا و محوطه سازی
طراحی ویلا و محوطه سازی
طراحی ویلا و محوطه سازی
طراحی ویلا و محوطه سازی