طراحی و محوطه سازی روف گاردن پشت بام منزل مسکونی
طراحی و محوطه سازی روف گاردن پشت بام منزل مسکونی
طراحی و محوطه سازی روف گاردن پشت بام منزل مسکونی
طراحی و محوطه سازی روف گاردن پشت بام منزل مسکونی

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی روف گاردن پشت بام منزل مسکونی
  • کارفرما: آقای مراحل
  • تاریخ تحویل: 1401
  • موقعیت گچساران

تصاویر مراحل انجام پروژه