طراحی و محوطه سازی ویلا دوبلکس
طراحی و محوطه سازی ویلا دوبلکس
طراحی و محوطه سازی ویلا دوبلکس
طراحی و محوطه سازی ویلا دوبلکس

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی محوطه سازی ویلا و استخر
  • کارفرما: آقای خالدی
  • مساحت پروژه: 4000 مترمربع
  • تاریخ تحویل: 1399
  • موقعیت آبادان
  • توضیحات: طراحی محوطه سازی ویلا و استخر سرپوشیده و ساختمان دوطبقه

توضیحات پروژه:

تصاویر مراحل انجام پروژه

طراحی و محوطه سازی ویلا دوبلکس
طراحی و محوطه سازی ویلا دوبلکس
طراحی و محوطه سازی ویلا دوبلکس
طراحی محوطه سازی ویلا و ساختمان
طراحی محوطه سازی ویلا و ساختمان
طراحی و محوطه سازی ویلا دوبلکس