قیمت استخر پیش ساخته فایبرگلاس
طراحی و محوطه سازی ویلا
طراحی و محوطه سازی ویلا
طراحی و محوطه سازی ویلا

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی محوطه سازی ویلا و استخر
  • کارفرما: آقای طیبی
  • مساحت پروژه: 3500 مترمربع
  • تاریخ تحویل: 1401
  • موقعیت خوزستان بهبهان روستای کردستان
  • توضیحات: طراحی محوطه سازی ویلا و استخر

توضیحات پروژه:

تصاویر مراحل انجام پروژه

طراحی و محوطه سازی ویلا
طراحی و محوطه سازی ویلا
طراحی و محوطه سازی ویلا
طراحی و محوطه سازی ویلا
طراحی و محوطه سازی ویلا