طراحی کلینیک زیبایی
طراحی کلینیک زیبایی
طراحی کلینیک زیبایی
طراحی کلینیک زیبایی

اطلاعات پروژه:

  • نام پروژه: طراحی کلینیک زیبایی تهران
  • کارفرما: آقای خواجه پور
  • مساحت پروژه: زیربنا 250متر مربع
  • تاریخ تحویل: 1400
  • موقعیت بهبهان مجتمع بینا
  • توضیحات: طراحی کلینیک زیبایی تهران

توضیحات پروژه

تصاویر مراحل انجام پروژه

طراحی کلینیک زیبایی
طراحی کلینیک زیبایی
طراحی کلینیک زیبایی
طراحی کلینیک زیبایی
طراحی کلینیک زیبایی