ابزار پلی ارتان (گلویی) کد A023

154,000 تومان

کد : A023

طول : 240 سانتیمتر

عرض : 10 سانتیمتر

توجه : قیمت ها در ابزار های شاخه ای برحسب  متر طول  می باشد