ابزار پلی ارتان (گلویی) کد A030

193,000 تومان

کد : A030

طول : 240 سانتیمتر

عرض : 10.7 سانتیمتر

توجه : قیمت ها در ابزار های شاخه ای برحسب  متر طول  می باشد

توجه : محصول در دو نوع ساده (وارداتی) و انعطاف پذیر می باشد