ابزار پلی ارتان (گلویی) کد A077

1,375,000 تومان

کد : A077

طول : 19 سانتیمتر

توجه : قیمت ها در ابزار های شاخه ای برحسب  متر طول  می باشد