ابزار پلی ارتان (گلویی) کد A094

245,000 تومان

کد : A094

طول : 240 سانتیمتر

عرض : 12.4 سانتیمتر

توجه : قیمت ها در ابزار های شاخه ای برحسب  متر طول  می باشد