ابزار پلی ارتان (گلویی) کد A160

198,000 تومان

کد : A160

طول : 240 سانتیمتر

عرض : 11.3 سانتیمتر

توجه : قیمت ها در ابزار های شاخه ای برحسب  متر طول  می باشد

توجه: محصول در دو نوع ساده (وارداتی) و انعطاف پذیر  می باشد