ابزار پلی ارتان (گلویی) کد A185

341,000 تومان

کد : A185

طول : 240 سانتیمتر

عرض : 17.8 سانتیمتر

توجه : قیمت ها در ابزار های شاخه ای برحسب  متر طول  می باشد