ابزار پلی ارتان (گلویی) کد A224-1

935,000 تومان

کد : A224

طول : 240 سانتیمتر

عرض : 16.7 سانتیمتر

توجه : قیمت ها در ابزار های شاخه ای برحسب  متر طول  می باشد