ابزار پلی ارتان (گلویی) کد AO76

495,000 تومان

کد : A076

طول : 240 سانتیمتر

عرض : 19 سانتیمتر

توجه : قیمت ها در ابزار های شاخه ای برحسب  متر طول  می باشد