ابزار پلی ارتان (گلویی) کد C019

187,000 تومان

کد : C019

طول : 240 سانتیمتر

عرض : 16.7 سانتیمتر

توجه : قیمت ها در ابزار های شاخه ای برحسب  متر طول  می باشد

توجه: محصول در دو نوع ساده (وارداتی) و انعطاف پذیر  می باشد