ابزار پلی ارتان (گلویی) کد C032

180,000 تومان

کد : C032

طول : 240 سانتیمتر

عرض : 12 سانتیمتر

توجه : قیمت ها در ابزار های شاخه ای برحسب  متر طول  می باشد