ابزار پلی ارتان (گلویی) کد A026

187,000 تومان

کد : A026

طول : 240 سانتیمتر

عرض :10 سانتیمتر

توجه : قیمت ها در ابزار های شاخه ای برحسب  متر طول  می باشد