اتشدان گرد ولز کد 316

22,000,000 تومان

رنگ کوره ای
ورق 4 میل
ارتفاع: 50 cm
قطر: 140 cm
قطر مخزن 50 cm
ارتفاع مخزن:45 cm
قایلیت استفاده بصورت هیزمی و گازی