تایل چمن 30*30

85,000 تومان

تایل چمن 30*30
چمن 25 میلیمتر
هر متر مربع 11 عدد تایل نیاز دارد
قیمت هر عدد تایل