تایل کامپوزیت بین کابینتی کد 10057

108,000 تومان

11 عدد تایل = یک مترمربع

قیمت هر تایل 30*30 سانتی متر