تایل کامپوزیت بین کابینتی کد 20527

102,000 تومان

11 عدد تایل = یک مترمربع
قیمت هر تایل 30*30 سانتی متر