تایل کامپوزیت بین کابینتی کد 20579

103,000 تومان

11 عدد تایل = یک مترمربع
قیمت هر تایل 30*30 سانتی متر