تایل کامپوزیت بین کابینتی کد 40014

103,000 تومان

11 عدد تایل = یک مترمربع

قیمت هر تایل 30*30 سانتی متر