تایل کامپوزیت بین کابینتی کد 9009G

100,000 تومان

11 عدد تایل = یک مترمربع
قیمت هر تایل 30*30 سانتی متر