روشویی مدل مارمو عسلی

مدل کالا: مارمو

شامل :

رنگ : عسلی

سنگ مرمرعسلی +کابینت pvc رنگ شده

به ازای هر 10 سانتیمتر افزایش یا کاهش در ابعاد مشمول 200 هزارتومان تغییر مبلغ میشود