مبلمان فلزی مدل بامبو

8,400,000 تومان

  1. رنگ : کوره ای
  2. وررق : 16،13 ،22 میلیتر
  3. قوطی : 10*20
  4. جوش : 3.2
  5. جنس تشک : جنس اسفنجی والیافی