مبلمان گابیونی مدل Gb028

2,970,000 تومان3,340,000 تومان

قیمت با احتساب سنگ
نیمکت دارای نشیمن با جنس ترموود می باشد