میز پلیمری

1,400,000 تومان

  • میز پلیمری با طرح حصیری
  • ارتفاع مبلمان : 42
  • عرض : 57
  • طول :77