پک لوازم جارو استخری

2,900,000 تومان

  • پک کامل جارو استخری
  • دسته جارو 4 متری
  • سرجارو
  • شیلنگ ده متری
  • دو عدد رابط