چمن مصنوعی 27 میل مدل گرین

ارتفاع الیاف 10 میلیمتر
قیمت هر متر مربع