چمن مصنوعی 13 میل مدل موکتی

ارتفاع الیاف 15 میلیمتر
قیمت هر متر مربع