چمن مصنوعی 15 میل مدل وندا

ارتفاع الیاف 15 میلیمتر
قیمت هر متر مربع