چمن مصنوعی 20 میل کد 1006

ارتفاع الیاف 20 میلیمتر
قیمت هر متر مربع