چمن مصنوعی 45 میل مدل امیتیس

ارتفاع الیاف 25 میلیمتر
قیمت هر متر مربع