چمن مصنوعی 35 میل مدل سافت

ارتفاع الیاف 35 میلیمتر
قیمت هر متر مربع