کرتین استخری مدل کبری

5,000,000 تومان7,100,000 تومان